03 Кулжа, 2020
Өзүңдүн эмгектенүү боюнча укуктарыңды кантип коргоо керек?

Өзүңдүн эмгектенүү боюнча укуктарыңды кантип коргоо керек?

Ушул окуу куралын Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын 2020-жылдын 1-январындагы абалын негизге алып жана «Социалдыкэмгектик укуктар борбору» АКУнун «Эмгек укуктарын
кантип коргоо керек?» аттуу жарыялоолорунун материалдарынын негизинде Кыргызстан Профсоюздар федерациясынын Жаштар кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Коомдук кеңешинин төрагасы Карачалов Элдияр Разылбекович даярдады.
“Өзүңдүн эмгектенүү боюнча укуктарыңды кантип коргоо керек?” окуу куралы Тилектештик борборунун колдоосу менен жарыяланды жана бекер таратылат.
Бишкек, 2020
«Эмгектик демилгелерди колдоо фонду» КФ
Өзүңдүн эмгектенүү боюнча укуктарыңды кантип коргоо керек?
Карачалов Э.Р.: «Эмгектик демилгелерди колдоо фонду» КФ, 2020.