17 Аяк оона, 2020
Коррупцияны ашкере кылуучулар үчүн окуу куралы

Коррупцияны ашкере кылуучулар үчүн окуу куралы

Коррупция – социалдык көрүнүш, ал көпчүлүк учурларда конкреттүү түрдөгү укук бузуулар менен байланыштуу болот, бул жемкордук же мамлекеттин жана жарандардын материалдык баалуулуктарын эле уурдоо эмес, ал мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынбаган коомдогу экономикалык жана социалдык мамилелердин коррупциялык жүгүртүүдөгү эбегейсиз финансы жана материалдык ресурстардын бүтүндөй бир системасы.
29 Кулжа, 2020
ЭМГЕК ЭЛ АРАЛЫК УЮМУНУН №190 КОНВЕНЦИЯСЫ

ЭМГЕК ЭЛ АРАЛЫК УЮМУНУН №190 КОНВЕНЦИЯСЫ

Эмгек ишмердүүлүгүнө байланышкан зомбулук жана ыдык көрсөтүүлөргө дээрлик кайсы жерде болбосун туш келүү мүмкүн: жумуш ордунда жана тармакта, жумушка бараткан жолдо же тамактанып жатканда жана эс алуу учурунда, кийимдерди алмаштырып жатканда же дааратканада, корпоратив кечесинде..
03 Кулжа, 2020
Өзүңдүн эмгектенүү боюнча укуктарыңды кантип коргоо керек?

Өзүңдүн эмгектенүү боюнча укуктарыңды кантип коргоо керек?

Ушул окуу куралын Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын 2020-жылдын 1-январындагы абалын негизге алып жана «Социалдыкэмгектик укуктар борбору» АКУнун «Эмгек укуктарын
кантип коргоо керек?» аттуу жарыялоолорунун материалдарынын негизинде Кыргызстан Профсоюздар федерациясынын Жаштар кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Коомдук кеңешинин төрагасы Карачалов Элдияр Разылбекович даярдады.
“Өзүңдүн эмгектенүү боюнча укуктарыңды кантип коргоо керек?” окуу куралы Тилектештик борборунун колдоосу менен жарыяланды жана бекер таратылат.
Бишкек, 2020
«Эмгектик демилгелерди колдоо фонду» КФ
Өзүңдүн эмгектенүү боюнча укуктарыңды кантип коргоо керек?
Карачалов Э.Р.: «Эмгектик демилгелерди колдоо фонду» КФ, 2020.