Видео

ПОДКАСТ: ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДА ЭМГЕК МАМИЛЕЛЕРИН ЖӨНГӨ САЛУУ

Подкаст: ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДАГЫ ЭМГЕК КООПСУЗДУГУ

Эмгек талаштары. Татыктуу эмгек рубрикасы.

Татыктуу эмгек рубрикасы. Командировка

Эгерде сизде жумуш берүүчү менен эмгек келишпестиги болсо, анда сизде талашты чечүүнүн эки жолу бар.